Termékeink:

Gyártók

Megrendelő jogosult a megrendelés után, de még a kiszállítás megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az sales@kave24.hu e-mail címen jelezni.
A Megrendelőnek 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a kave24.hu részére hiánytalanul az eredeti csomagolásban visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 14  munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles e-mailben az sales@kave24.hu e-mail címre írásban jelezni. A kave24.hu köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. A visszatérítés nem vonatkozik a termék visszajuttatási költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie.
Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a kave24.hu követelheti a Megrendelőtől.
Megrendelő jelen fejezet szerinti elállási joga a kave24.hu weboldalon megrendelt zárt csomagolású termékek felbontását követően ezen termékek vonatkozásában nem gyakorolható.


;